გამოცემები

სათაური: ახალი ქართლის ცხოვრება III

შემდგენელი: გონელი არახამია

რედაქტორი:

გამოცემის თარიღი: 2020

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა:

ISBN:

აღწერა

წიგნი აგრძელებს ახალი „ქართლის ცხოვრების“ ვახტანგისეული რედაქციის პუბლიკაციას, რომელიც XVIII საუკუნის დასაწყისში ვახტანგ VIის
ინიციატივითა და მის მიერვე ჩამოყალიბებული „მეცნიერ კაცთა“ კომისიის ძალისხმევით შეიქმნა. წინამდებარე მესამე ტომი ეთმობა აღნიშნული
რედაქციის ბოლო ნაწილს, რომელშიც გადმოცემულია XIV-XVII საუკუნეების საქართველოს ისტორია, აგრეთვე, ამ ვახტანგისეული რედაქციის გადაკეთებულ ვერსიას, რომელიც გვიანდელი ხანის სხვა ავტორს ეკუთვნის.