გამოცემები

სათაური:  ახალი „ქართლის ცხოვრება“ – ვახტანგისეული რედაქცია, ტომი I

ავტორი: ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი შენიშვნები და საძიებლები დაურთო გონელი არახამიამ

რედაქტორი: როინ მეტრეველი

გამოცემის თარიღი: 2017

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 333 გვერდი

ISBN: 978-9941-9539-5-8 

აღწერა

წიგნში წარმოდგენილია ახალი „ქართლის ცხოვრების“ ვახტანგისეული რედაქცია, რომელიც XVIII ს. დასაწყისში ვახტანგ VI-ის ინიციატივითა და მის მიერვე ჩამოყალიბებული სარედაქციო ჯგუფის – „მეცნიერ კაცთა“ კომისიის ძალისხმევით შეიქმნა. პირველი ტომი მოიცავს აღნიშნული რედაქციის ტექსტს, სადაც გადმოცემულია ამბები უძველესი დროიდან 1125 წლამდე.