სტრუქტურა

დირექცია

ზაალ აბაშიძე – დირექტორი

 

გია ახალაძე – დირექტორის მოადგილე

 

თამარ ჭოხონელიძე – დირექტორის მოადგილე

 

თამარ მჭედლიძე – დირექტორის თანაშემწე

 

მაია მუხიაშვილი – დირექტორის თანაშემწე

 

თამარ ლაჩაშვილი – იურისტი

საორგანიზაციო და დამხმარე ხასიათის სტრუქტურული ერთეულები

საორგანიზაციო განყოფილება

ვახტანგ კვანტალიანი – განყოფილების უფროსი

 

ხათუნა გორდეზიანი – ადამიანური რესურსების მართვის კოორდინატორი

საქმისწარმოების სამსახური

მარიამ ხუტუნიშვილი – სამსახურის უფროსი

 

ნათია ვეკუა – უფროსი სპეციალისტი

 

ლალი გელაშვილი – სპეციალისტი

 

ნათია ფსუტური – საქმისწარმოების სამსახურის არქივის არქივარიუსი

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

ლაშა კალაძე – დეპარტამენტის უფროსი

საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება

მაია მძელური – განყოფილების უფროსი, მთავარი ბუღალტერი

 

მანანა მეზვრიშვილი – მთავარი სპეციალისტი

 

ლუდმილა მარიდაშვილი – მთავარი სპეციალისტი

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

ზვიად ნადარეიშვილი – განყოფილების უფროსი

 

თორნიკე დათიაშვილი – მთავარი სპეციალისტი

 

ზაზა ჩიტიაშვილი – მთავარი სპეციალისტი

 

მერაბ აფციაური – მძღოლი/კურიერი

 

შალვა დედაბრიშვილი – ტექნიკური მუშაკი

 

მერაბ მეხაშიშვილი – დამხმარე მუშა

 

ჯემალ მჭედლიძე – კომენდანტი

 

ბაგრატ შურღაია – საწყობის გამგე

შესყიდვების სამსახური

მაია ბუზალაძე – სამსახურის უფროსი

თეა მახარაძე – შესყიდვების კოორდინატორი

დიგიტალიზაციის განყოფილება (ლაბორატორია)

ვასილ თარგამაძე – განყოფილების უფროსი

 

დიმიტრი გურგენიძე – მთავარი სპეციალისტი

 

გიორგი კვაჭაძე – მთავარი სპეციალისტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

მარიამ ჯაბიძე – სამსახურის უფროსი

 

ბიბლიოთეკა-მუზეუმი (განყოფილება)

ნანული თარგამაძე – განყოფილების უფროსი

 

ციცინო გულედანი – უფროსი სპეციალისტი (ბიბლიოთეკარი)

 

ეკა გოგიჩაიშვილი – სპეციალისტი

 

ნუცა პერტაია – სპეციალისტი

მემორიალური მუზეუმ-კაბინეტების სამსახური

ნინო მეურმიშვილი – სამსახურის უფროსი

 

ნათია ხუცურაული – უფროსი სპეციალისტი

საგამოფენო-საგანმანათლებლო პროგრამების განყოფილება

ნესტან ბაგაური – განყოფილების უფროსი

 

მარიამ კიკალიშვილი – მთავარი სპეციალისტი

 

გვანცა ბოჭორიშვილი – უფროსი სპეციალისტი

 

მანანა ღვინერია – სპეციალისტი

სამეცნიერო-კვლევითი ხასიათის სტრუქტურული ერთეულები

აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილება

ზაზა ალექსიძე – განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

დალი ჩიტუნაშვილი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ელენე ცაგარეიშვილი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ლიანა სამყურაშვილი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ხათუნა გაფრინდაშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ირმა ხოსიტაშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ხათუნა ბაინდურაშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ცისანა აბულაძე – მეცნიერ-თანამშრომელი

კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილება

თამარ ოთხმეზური – განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ეკა დუღაშვილი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი (სასწავლო-საკვალიფიკაციო პროგრამების კოორდინატორი)

 

ნინო მელიქიშვილი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ლელა შათირიშვილი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

მაია რაფავა – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნესტან ჩხიკვაძე – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნანა ჩიკვატია – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

დავით შენგელია – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ლიანა ახობაძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

მაია კარანაძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ქეთევან ტატიშვილი – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ლია კიკნაძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ლალი ჯღამაია (გრიგოლია) – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნარგიზა გოგუაძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

თინათინ ცერაძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნათია მიროტაძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

მანანა კვაჭაძე – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ხათუნა კარტოზია – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნათელა ნაცვლიშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

მზექალა შანიძე – კონსულტანტი

 

ლილი ხევსურიანი – კონსულტანტი

წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილება

სურგულაძე მზია – განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

დარეჯან კლდიაშვილი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

თეა ქართველიშვილი – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

გულნარა მჭედლიძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

თამაზ გოგოლაძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

მარო შაორშაძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

თეიმურაზ ჯოჯუა – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნიკოლოზ ჟღენტი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ოთარ ჟიჟიაშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ირაკლი გელაშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილება

ნინო ქავთარია – განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ელენე მაჭავარიანი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნინო ციციშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ეთერ ედიშერაშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

არქივთმცოდნეობისა და ელექტრონული არქივის განყოფილება

ეთერ ქავთარაძე – განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

აპოლონ თაბუაშვილი – მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

მანუჩარ გუნცაძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (ელ. არქივის შექმნის კოორდინატორი)

 

ვლადიმერ კეკელია – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ია გაჩეჩილაძე – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ქეთევან ხითარიშვილი – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ალექსანდრე ბოშიშვილი – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

შორენა მურუსიძე – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ელენე ჩაგელიშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნათია აბაშიძე – უფროსი სპეციალისტი

სამეცნიერო-ბიბლიოგრაფიის, ტერმინოლოგიისა და საცნობარო განყოფილება

ენრიკო გაბიძაშვილი – განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

თამაზ კოჭლამაზაშვილი – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნუგზარ პაპუაშვილი – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ეთერ ბერუაშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

მანანა დოლაქიძე – კონსულტანტი

გამოყენებითი-სამეცნიერო ხასიათის სტრუქტურული ერთეულები

ხელნაწერ სიძველეთა დაცვისა და აღრიცხვის დეპარტამენტი

თამარ აბულაძე – დეპარტამენტის უფროსი, მთავარი მცველი

 

ესმა მანია – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნინო კობაური – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნათია ხიზანიშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნინო მეგენეიშვილი – მთავარი სპეციალისტი

 

ქეთევან პატარიძე – უფროსი სპეციალისტი

 

ლელა ღამბაშიძე – უფროსი სპეციალისტი

 

ირინე ლეჟავა – სპეციალისტი

კონსერვაციისა და რესტავრაციის სამეცნიერო ლაბორატორია (განყოფილება)

რევაზ კლდიაშვილი – განყოფილების უფროსი

 

ასმათ გვაზავა- მეცნიერ-თანამშრომელი

 

სოფიო ცერცვაძე – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ლელა გოცირიძე – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

თამარ დვალიშვილი – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ნანა კოპალეიშვილი – მთავარი სპეციალისტი

 

იზოლდა ჯიქიძე – მთავარი სპეციალისტი

 

ლუიზა სვიმონიშვილი – უფროსი სპეციალისტი

 

შორენა თავაძე – უფროსი სპეციალისტი

 

ინგა ბასილაძე – უფროსი სპეციალისტი

სამეცნიერო თანამშრომლობისა და პროექტების დეპარტამენტი

თამარ ჭუმბურიძე – დეპარტამენტის უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ირინა გოგონაია – უფროსის მოადგილე

საგარეო კავშირებისა და თარგმანის სამსახური

თამარ ჟღენტი – სამსახურის უფროსი

 

კონსტანტინე ოთხმეზური – მთარგმნელი

 

მაია მაჭავარიანი – კონსულტანტი

სამეცნიერო ანალიტიკური და საგამომცემლო განყოფილება

შალვა გლოველი – განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

თამარ იმნაძე – მეცნიერ-თანამშრომელი

 

ქეთევან ბეზარაშვილი – კონსულტანტი

საგამომცემლო სამსახური

ირმა ბერიძე – სამსახურის უფროსი

 

ლანა გრძელიშვილი – სპეციალისტი

 

ვლადიმერ პერანიძე – დამკაბადონებელი