სამეცნიერო შრომების სია

წიგნები და ალბომები:

 

 1. ქართული ხელნაწერი წიგნი საზღვარგარეთ (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), თბილისი, 2018, 352 ფ. (თანაავტორი).
 2. ძველი აღთქმის მინიატიურები ქართულ ხელნაწერებში, XI-XVIII საუკუნეები, მეორე გამოცემა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). თბილისი, 2018, 263 ფ. (თანაავტორი).
 3. ქართული ხელნაწერი, V-XIX საუკუნეები, ალბომი, მეორე გადამუშავებული გამოცემა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), თბილისი, 2018, 188 ფ.  (თანაავტორი).
 4. ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა, თბილისი, 2018, 318 ფ., (თანაავტორი).
 5. ძველი აღთქმის მინიატიურები ქართულ ხელნაწერებში, თბილისი, 2016, 255 ფ.  (თანაავტორი).
 6. საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები. კატალოგი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), თბილისი, 2015, 391ფ. (თანაავტორი).
 7. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ქართული ხელნაწერების ჭედური ყდები (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), თბილისი, 2015, 255 ფ. (თანაავტორი)
 8. Georgian Manuscript Book, 5th-19th Centuries, Album,  Tbilisi,  2014 (in English), 188  p (თანაავტორი)
 9. ქართული ხელნაწერი წიგნი. V-XIX საუკუნეები. ალბომი (ქართულ ენაზე), თბილისი, 2012, 188 ფ. (თანაავტორი).
 10. ვებგვერდი: ქართული ხელნაწერი, geomanuscript.ge 2010, გვ. 198 

 (თანაავტორი)

 1. ქართული წიგნის ყდის ისტორია, თბილისი – 2002, 85+58 ფ.

სტატიები:

 1. ქრისტე-პანტოკრატორის გამოსახულება XII-XIIIსს. ქართული ხელნაწერი წიგნების ყდებზე, ელენე მეტრეველი _ 100,
 2. ხელნაწერის ყდა, „ხელნაწერი“,  კორნელი  კეკელიძის სახ. საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია,  I,  თბილისი, 2017, გვ. 51-65.
 3. უძველესი ქათული ყდები სვანური კოლექციიდან, მრავალთავი, 24, 2015, გვ. 481-493  (თანაავტორი).
 4. ჯრუჭი (H 1665) ფსალმუნნი, წიგნში „ფსალმუნნი და გალობანი“,  გამოც. ბაკმი, თბილისი,  2014,  გვ. 316-319 (თანაავტორი).
 5. „ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ტაოკლარჯული წარმომავლობის ხელნაწერთა ყდები და მათი დღევანდელი მდგომარეობა, საერთაშორისო კონფერენცია„ტაო-კლარჯეთი“, მასალები, 2010, გვ. 133-148.
 6. ვებგვერდისათვის განკუთვნილი ყდების ელექტრო კატალოგის მოცულობა და მისი შედგენის პრინციპები, „ქართული ხელნაწერი წიგნი (ვებგვერდის შექმნა)“, საანგარიშო კონფერენციის მასალები, 2009, გვ. 21-26.
 7. A Recently discovered manuscriptbinding by the Georgian master Ioane-Zosime,Vaktang Beridze 1 st International Simposium of Georgian Culture, Georgian Art in the Context of European and Asian Cultures, Proceedings, June 21-29, 2008 (in English), 2009, pp. 273-275.
 8. ახალი ქრონოლოგიური ცნობა ბაღვაშთა ფეოდალური სახლის შესახებ.

„მრავალთავი“, 22, 2007, გვ. 315-319.

 1. X საუკუნის კიდევ ერთი ხელნაწერის ყდა სინის მთის ქართულ ხელნაწერთა ახალი კოლექციიდან, „მრავალთავი“ 22, 2007, ,  გვ. 346-351.
 2. Система датировки грузинских переплётов, Кавказоведение № 10, 2006, с. 270-273.
 3. ათონური კოლექციის ქართულ ხელნაწერთა პალეოგრაფიული თავისებურებანი (X-XIII სს 28 ნუსხის საფუძველზე), მრავალთავი, 21, 2005, გვ.413-433.
 4. XVIII-XIX სს. ქართული ყდები, მრავალთავი XIX, 2001, გვ. 57-66.
 5. იერუსალიმური წარმომავლობის რამდენიმე ქართული ხელნაწერი წიგნის ყდის დათარიღებისათვის, მეცნე, ენისა და ლიტერატურისსერია, № 1-4, 1997, გვ. 200-213.
 6. წერეთლებისა და დადიანების კუთვნილირამდენიმე წიგნის ოქროთი მოვარაყებული ყდა, კრებ. „მწიგნობარი“, 1997, გვ. 124-134.
 7. ქართული წიგნის ყდის ისტორიისათვის, კრებ. „მწიგნობარი“, 1996, გვ. 82-96.
 8. წიგნის შეკვრასთან დაკავშირებული ტერმინები, მეცნe, ენისა და ლიტერატურის სერია, № 1-4, 1995, გვ.165-184.
 9. ქართული ხელნაწერი წიგნის ყდის გაფორმების ისტორიიდან, კრებ. გულანი,

1989, გვ. 241-265.

მაია კარანაძე

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი