სამეცნიერო შრომების სია

სტატიები

 1. ქეთევან ტატიშვილი, ქართველი წმინდანები ანტონ I კათალიკოსის ჰიმნოგრაფიაში, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 25, 2017, გვ. 112-119.
 2. ანტონ I კათალიკოსისეული სადღესასწაულო, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 24, 2015, გვ. 155-159.
 3. წმინდა ნინოს ანტონ I კათალიკოსისეული საგალობელი, კრებული “წმინდა ნინო“, თბილისი, 2014, გვ. 179-193.
 4. ქეთევან ტატიშვილი, ამაღლების დღესასწაული იადგარსა და კლარჯულ მრავალთავში, III საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთის“ მასალები, თბილისი, 2014, გვ. 74-76 (თანაავტორი ეკა დუღაშვილი).
 5. ქართველ მეფეთა ანტონ კათალიკოსისეული საგალობლები, საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში  –   II“ , მასალები, თბილისი, 2014, გვ. 45-46.
 6. ათონელ მამათა ანტონ კათალიკოსისეული საგალობლები, II საერთაშორისო სიმპოზიუმის “ქართული ხელნაწერი“ მასალები, თბილისი, 2013, გვ.53-54.
 7. ათონელი მამების საგალობლები XVIII საუკუნის ერთ ლიტურგიკულ კრებულში, საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტიოლოგია საქართველოში-4“, თბილისი-ბათუმი, 2013, გვ. 135-136.
 8. Studies of Georgian Liturgical Books of the XVIII century, Symposium International le Livre. La Roumanie. L’Europe, Rezumes des Communications, Bucarest, 2012,
 9. გრიგოლ ხანცთელი ქართულ ხელნაწერებში, II საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთის“ მასალები, თბილისი, 2012, გვ. 108-109.
 10. დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი საგალობელი, მეექვსე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები, თბილისი, 2011,  გვ. 79-80.
 11. ღვთისმშობლის მიძინების თემა სინური ტრადიციის ქართულ ხელნაწერებში, “უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა” საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2011, გვ.37-38.
 12. გრიგოლ ხანცთელის საგალობელი, საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთიმასალები, თბილისი,  2010, გვ.385-390.
 13. ანტონ I კათალიკოსისეული სადღესასწაულო, ქართული ხელნაწერი. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, თბილისი, 2009,  გვ.54-55.
 14. ანტონ კათალიკოსის ორიგინალურ საგალობელთა მიმართება ბიბლიურ წიგნებთან დავით აღმაშენებლისა და გრიგოლ ხანცთელის საგალობელთა მიხედვით, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, 22, 2007, გვ. 178-185.
 15. ნეოფიტე ურბნელის განგების მიმართება ბიბლიურ წიგნებთან, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი,  XXI, 2005, გვ.226-229.
 16. დავით აღმაშენებლის განგების მიმართება ბიბლიურ წიგნებთან, კავკასიის მაცნე, 9, 2003, გვ.168-170.
 17. ნეოფიტე ურბნელის ანტონ I კათალიკოსისეული განგება, კავკასიის მაცნე, 8, თბილისი, 2003, გვ.192-193.
 18. დავით აღმაშენებლის ანტონისეული განგება, მრავალთავი, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, XIX, 2001, გვ.30-38.
 19. აკროსტიქი ანტონ I კათალიკოსის ჰიმნოგრაფიულ მემკვიდრეობაში, კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა, 4, თბილისი, 2001, გვ.125-133.
 20. გრიგოლ ხანცთელის უცნობი მინიატურა, მწიგნობარი, თბილისი, 2000, გვ. 185-191.

ალბომი

 1. ქეთევან ტატიშვილი, ნინო ქავთარია, ეკა დუღაშვილი, ბიბლიური სიუჟეტები ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში, თბილისი, 2018.

ქეთევან ტატიშვილი

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

ketevantatishvili@manuscript.ac.ge