მუდმივმოქმედ გამოფენაზე რეგისტრაცია

  რომელ აქტივობაზე გსურთ რეგისრტაცია? (შეგიძლიათ მონიშნოთ ოთხივე ველი)

  მუდმივმოქმედი გამოფენასაგანმანათლებლო პროგრამა “ჩემი შექმნილი წიგნი”ხელნაწერი წიგნის შექმნაწიგნთან მოპყრობის მარტივი წესები

  სკოლა/უნივერსიტეტი

  ჯგუფში ვიზიტორთა რაოდენობა

  კლასი/კურსი

  პედაგოგის/საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი

  რომელი საგნის პედაგოგი ხართ?

  საკონტაქტო ნომერი

  თარიღი

  საათი
  12:00 სთ.14:00 სთ.16:00 სთ.

  ელ-ფოსტა*