98. შორენა მურუსიძე, ვლადიმერ კეკელია, ტრენინგი: “ხელნაწერები და არქეოლოგიური გათხრები” (ანგარიში) – 12 თებერვალი 2014