97. ია გაჩეჩილაძე, ლუარსაბ ნიკოლოზის ძე ანდრონიკაშვილი – ადვოკატი და საზოგადო მოღვაწე – 11 დეკემბერი 2013