95. მაია რაფავა, პროკლე დიადოხოსის „თეოლოგიის საფუძვლებისა“და იოანე პეტრიწის„განმარტებათა“სომხურ თარგმანთან დაკავშირებული საკითხები– 6 ნოემბერი 2013