94. ზაზა ალექსიძე, ბიზანტიის იმპერიის კიდევ ერთი დიდი მოხელე და მისი საგვარეულო – 16 ოქტომბერი 2013