92. ირინა გოგონაია, ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული დამწერლობა“: 2012 წლის ანგარიში და განვითარების პერსპექტივები – 15 მაისი 2013