91.ნათია მიროტაძე, ტექსტის სტილი და თარგმანის ტექნიკა (ესთერის წიგნის ოშკური ვერსიის მაგალითზე) – 8 მაისი 2013