90. ლელა გოცირიძე, „მცირე ლოცვანი“, ჩატარებული სარესტავრაციო სამუშაოების შესახებ, 24 აპრილი 2013