9. სოფიო ანდღულაძე – „ქართული სახელმწიფოს საზღვრების შესახებ XX საუკუნის 20-იან წლებში“ – 8 აპრილი 2009