87. ანა ხარანაული, ბიბლიის ხელნაწერების კვალდაკვალ – წმინდა წერილის ტექსტის ისტორიის ძიებაში- 6 თებერვალი 2013

მოხსენების მიზანი იქნება გაჰყვეს ქართული ხელნაწერების კვალს და მათ ფონზე, უკვე ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, ზოგადად, სილუეტურად წარმოადგინოს:

  1. ქართული მწიგნობრული კერების, ბიბლიოთეკებისა და სკრიპტორიუმების ისტორია;
  2. ქართული ხელნაწერი წიგნის განვითარების ისტორია,
  3. ქართული ბიბლიის თარგმნისა და მისი ტექსტის ისტორია