82. ირინა გოგონაია, ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული დამწერლობა“: 2011 წლის ანგარიში და განვითარების პერსპექტივები – 15 ივნისი 2012

• 2011 წელს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელებული ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის ანგარიშს;
• სკოლის მსმენელების მიერ შევსებული კითხვარების დამუშავების შედეგებს, რის საფუძველზე შედგენილ იქნა სკოლის პროგრამით გათვალისწინებული ლექციებისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების რეიტინგული სია;
• 2012 წლის ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის პროგრამას.