81.დარეჯან გოგაშვილი, ლაჰილის ეკლესიაში დაცული ჭედური ყდის იდენტიფიკაციისათვის – 30 მაისი 2012