80. ამირან მაკარაძე, UNESCO-ს პროგრამა “მსოფლიო მეხსიერების” ექსპერტთა შეხვედრა (ვარშავა, 2012 წლის 8-10 მაისი) – 23 მაისი 2012