8. გიორგი ქავთარაძე -„ტორე დელ გრეკოს ქართული ხელნაწერები“ – 1 აპრილი 2009