78. ბუბა კუდავა, პაატა ნაცვლიშვილი, გოჩა საითიძე, თამარ და აკაკი პაპავების არქივი და ბიბლიოთეკა (არგენტინაში მივლინების ანგარიში) – 16 მაისი 2012