71. ლია კიკნაძე, ნათელა ვაჩნაძე, ნათარგმნი ჰაგიოგრაფიის გვიანდელი ძეგლი ათონიდან, 14 დეკემბერი 2011