69. ასმათ გვაზავა, თამარ დვალიშვილი, ნანა კოპალეიშვილი, სოფიო ცერცვაძე და იზოლდა ჯიქიძე, 2010-2011 წლებში რესტავრაცია-კოსერვაციის ლაბორატორიაში ჩატარებული სამუშაოები, 2 ნოემბერი 2011