68. ანდრეა პატაკი-ჰანდტი, ანდრეა ჯიოვანნი, მაგდალენა ლიედკე, „მოქვის სახარება – მდგომარეობა და სამომავლო რესტავრაციის სტრატეგია“, 28 ოქტომბერი 2011