64. ნიკოლოზ ჟღენტი, მთის წმ. გიორგის მონასტრის XV საუკუნის საბუთი, როგორც საისტორიო წყარო, 22 ივნისი 2011.