63. ნესტან ბაგაური, ანა ბაქანიძე, გამოფენა „ჩემი დედა ენა“ (პირველი რეგიონული გამოფენის ანგარიში), 15 ივნისი 2011