61. ქეთევან ასათიანი, საფონდო სამუშაოები ქართულ ხელნაწერთა საცავში, 1 ივნისი 2011