60. ვერნერ ზაიპტი, ბიზანტიის იმპერია საქართველოს წინაარმდეგ X საუკუნის ბოლოსა და XI საუკუნეში, 25 მაისი 2011