59. ვერნერ ზაიპტი, ნოტიცია დიგნიტატუმი და მისი ილუსტრაციები, როგორც წყარო საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ისტორიისათვის, 24 მაისი 2011