56. ბუბა კუდავა, ბედიის ბარძიმის დაკარგული ფეხი საუკუნის შემდეგ, 29 აპრილი 2011