55. ლელა ქურდაძე, გამოფენის დაგეგმვა და განვითარება – 20 აპრილი 2011