54. გრიგოლ გაგნიძე, ანგარიში გრაცის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში ვიზიტის შესახებ – 13 აპრილი 2011