51. ირინა გოგონაია, გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტის 2010 წლის სამეცნიერო ანგარიში – 23 მარტი 2011