5. ზურაბ ლაოშვილი -„გეოინფორმაციული ტექნოლოგიები (შესაძლებლობები, სფეროები, პერსპექტივები)“ – 4 მარტი 2009