49.მზია სურგულაძე, წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის დეპარტამენტის სამეცნიერო ანგარიში – 9 მარტი 2011