48. თამარ ოთხმეზური, კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის დეპარტამენტის სამეცნიერო ანგარიში – 2 მარტი 2011