47. დავით ჩანადირი, უცნობი ქართული ხელნაწერები – 23 თებერვალი 2011