46. გოჩა საითიძე, არქივთმცოდნეობის დეპარტამენტის სამეცნიერო ანგარიში – 17 თებერვალი 2011