45. ასმათ გვაზავა, თამარ დვალიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რესტავრატორები ირანში – 29 თებერვალი 2011