44. დარეჯან გოგაშვილი, ცაიშის ოთხთავის კვლევისა და კონსერვაციის მეთოდები – 27 ოქტომბერი 2010