43. ზაზა ალექსიძე, ტაოს საეპისკოპოსო გვიანანტიკური ხანის დოკუმენტებსა და ნარატიულ წყაროებში – 18 ოქტომბერი 2010