42. ელენე მაჭავარიანი, ხელნაწერი წიგნის „მიძღვნის“, „მირთმევისა“ და „შეწირვის“ თემების ამსახველი კომპოზიციები ქართულ მოხატულ ხელნაწერებში და მათი პარალელები შუასაუკუნეების ხელოვნებაში – 14 ივლისი 2010