40. ნანა თარგამაძე, ვახტანგ VI-ის პორტრეტი – 16 ივნისი 2010