4. გულიკო მჭედლიძე -„სოფლის სამღვდელოების სოციალური მდგომარეობა XIX საუკუნეში და „ბა“-ზე წარმოებული ძველი ქართული სახელები“ – 25 თებერვალი 2009