39. ელენე გიუნაშვილი, სასანური ირანი და საქართველო – კულტურულ ურთიერთობათა საკითხები – 27 მაისი 2010