38. რამაზ პატარიძე, მზისა და მთვარის ქართული წელიწადი, ქართული წელთაღრიცხვა და „მრგვლოვანი-ხუცური“ ქართული ანბანი – 14 მაისი 2010