35. გიორგი მაჭარაშვილი, დიდი სქიზმა და საქართველო – 24 მარტი 2010