34. ნოდარ მამინაიშვილი, რესტავრაცია-კონსერვაციის ლაბორატორიის განვითარების გეგმა – 17 მარტი 2010