33. ზაზა ალექსიძე, ბიზანტიის იმპერიის უცნობი ქართველი დიდი მოხელე და მისი საგვარეულო – 10 მარტი 2010