32. ხათუნა ბაინდურაშვილი, ირანის სახელმწიფო-რელიგიური პოლიტიკის შედეგი აღმოსავლეთ საქართველოში (1633-1750 წწ.) – 17 თებერვალი 2010