31. თამარ ოთხმეზური (თანაავტორი ქეთევან ბეზარაშვილი), ბერძნული ფრაგმენტი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექციიდან – 10 თებერვალი 2010